Köpvillkor

Betalning

Kan göras via:

 • Payson (Paysonkonto, kortbetalning, direktöverföring, SMS och Wy wallet)
 • Paysonfaktura

Om du väljer att betala med PaysonFaktura så tillkommer en avgift om 19 kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress Du anger. För att betala mot PaysonFaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

 • Kontant vid avhämtning (vi kan då även ta emot betalning via Swish och alla vanligt förekommande betal- och kredit kort,Visa, Mastercard & Amex m.fl.)
 • Faktura

Önskas 30 dagars betalningsvillkor kan återkommande företag beviljas detta. Välj kontant vid avhätmning i kassan och meddela önskemål.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr, samt dröjsmålsränta med 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Payson

Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.

Betalningsvillkor är 10 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om – – kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Vid nekat köp 

Om kunden inte godkänns för att betala med PaysonFaktura (oavsett anledning) så ska nedanstående information ges till kunden. Skulle kunden ha frågor kring varför denne inte godkänts för PaysonFaktura ska denne hänvisas till Payson AB.

Tyvärr så godkändes ni inte av Payson för betalning mot PaysonFaktura. Vänligen kontrollera att ni uppgett er personliga information korrekt och försök sedan igen alternativt välj ett annat betalsätt.

Orderbekräftelse

Klienten måste enligt lag förse köparen med en Orderbekräftelse, denna kan med fördel skickas med e-post.

Orderbekräftelsen måste innehålla information enligt nedan och benämnas ”Orderbekräftelse”.

Klientens Företagsinformation:

Företagsnamn, postadress och i förekommande fall gatuadress samt telefonnummer och i

förekommande fall e-postadress.

Vara:

Det ska framgå vad som har beställts (typ av vara, antal, belopp etc.).

Betalning och leverans:

Information om valt betalningssätt och hur leverans sker. Upplys om ev. faktureringsavgift,

påminnelsekostnad, inkassoavgift samt dröjsmålsränta.

Ångerrätten:

”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda
avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna
nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av
ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”

Garantier och service:

Information om förekommande garantier.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträdaavtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunnanyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande avångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning

Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Leveranser – Leveranstid

Ej Skrymmande och lättare paket skickas som brev med Posten (1 arbetsdag) övriga paket med DHL (1-4 arbetsdagar). Önskas specifikt fraktsätt meddela oss vid order så löser vi det. Vår ambition är att skicka inom ett dygn från gjord order. Vi tar inget ansvar för posten eller fraktbolagets leveranstider och/eller hantering. Ej uthämtad vara debiteras med 100 kr plus fraktkostnad.

Användning & ansvar

Vi friskriver oss alla former av skador som kan uppkomma på fordon, person och övrig egendom i samband med montering eller användning. Vi friskriver oss helt från allt ansvar beträffande eventuella nuvarande eller framtida lagliga förhinder på sålda produkter.

Vi tillämpar köplagen, konsumentköplagen och distansavtalslagen. Distansavtalslagen gäller endast privatpersoner och inte företag. Om det uppstår en tvist mellan köpare och säljare så skall den lösas först mellan båda parter och vid eventuell olösbar tvist så följer vi Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Garantier

Som kund hos oss har du alltid 30 dagars ”Nöjd-Kund-Garanti”. Om du är missnöjd så kan du skicka tillbaka din produkt och få pengarna tillbaka eller byta till en annan produkt. Vi hjälper dig gärna med att hitta rätt produkt för ditt ändamål. Vid retur återbetalar vi hela beloppet med avdrag för eventuella fraktkostnader. Du får testa produkten (gäller enbart led-belysning) varsamt men samtliga kartonger, plastfickor etc. skall vara oskadade. Är produkten smutsig, skadad eller dylikt återbetalas inget.

Eventuella synliga transportksador på kartong skall anmälas till chaufför som lämnar ut paketet alternativt direkt till ombudet. Dolda skador skall anmälas till ombudet (DHL/Schenker/Posten) snarast, dock senast inom 7 dagar efter mottagandet.

Vid en eventuell reklamation så måste ni skicka oss ett mail till info@wirenstedt.com med beskrivning av felet tillsammans med ert ordernr. Vi kommer att i första hand reparera din produkt när vi fått tillbaka den och om det inte är möjligt att repara produkten så får du en ny produkt alternativt återbetalar vi beloppet. Det är viktigt att alltid spara kvittot då detta gäller som bevis för eventuellt nyttjande av funktionsgaranti samt retur.

Garantin gäller mot fabrikationsfel eller fel som kan härledas till tillverkning. Garantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, slitage, felaktig inkoppling eller felaktigt handhavande. Eventuell produktgaranti gäller inte om produkten har synliga yttre skador. Inga kablar får vara skadade och produkten måste vara fri från lödning och övrig yttre påverkan. När det gäller dioder så får dessa inte ha utsatts för överspänning eller skadlig värme. Garantin omfattar ej transport- eller resekostnader.

En produkt som vi har konstaterat att den är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut. Vid giltigt retur betalar vi returfrakten. Om du köpt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden. För felaktigt returnerad vara utgår ingen ersättning för varken vara eller returkostnader, ej heller får kunden tillbaka varan utan att erlägga ny fraktkostnad.

Vi förbehåller oss rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna. Vi förbehåller oss rätten att i de fall returen skett felaktig dvs kvitto saknas eller kontakt ej tagen avstå från återbetalning av varans värde. Vi kommer ej lösa ut paket mot postförskott.
Vid eventuell tvist följer ARN:s rekommendationer.

Återbetalningar
En eventuell återbetalning görs till ert bankkonto, personkonto, bankgirokonto eller paypalkonto. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt er retur.

Force Majeure

Vi kan ej ta ansvar för problem som uppstår och ligger utanför vår kontroll. Exempel på sådana fall är försenade leveranser, systemfel eller dylikt. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på hemsidan, men detta påverkar inte ditt pris som du fick när du gjorde din beställning.

Information om vår försäkring för hyresmaskiner.

Ditt hyresskydd.

Wirensted Rental förmedlar en hyrförsäkring för att Du inte skall få problem vid en skadehändelse.
Försäkringen skyddar mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, inbrott och vattenskador eller andra plötsliga skadehändelser som Du inte har räknat med.
Vid stöld gäller att stöldtillfället kan preciseras samt att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt.

Polisrapport skall alltid begäras.

Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande.

Premie och självrisk.

När Du hyr maskiner och utrustning hos oss ingår försäkringen i hyresbeloppet. Självrisken är 0,05 basbelopp (Bb) om maskinens försäkringsvärde understiger 1 Bb, vid högre försäkringsvärde är självrisken 0,2 Bb.

Vid skada så gäller följande:

Kontakta oss omgående och gör en skriftlig skadeanmälan på enklaste sätt. När Du lämnar in skadeanmälan skall polisrapport (i tillämliga fall) bifogas. Hyra debiteras tills skadeanmälan inlämnats.

Fullständiga försäkringsvillkor

1 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats skriftligen i centralt avtal eller vid upprättande av särskilt skriftligt hyreskontrakt mellan uthyrare och hyrestagare.

2 Leverans och Återlämning

All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyretagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyrarens förråd

3 Reklamation

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnade materiel skall skriftligen anmälas till uthyraren inom 24 h efter mottagandet.

4 Hyrestid

Hyrestiden räknas från den tidpunkt hyresmaterielen är beställd och hålles tillgänglig för hämtning av hyrestagaren eller leverans skett endera av uthyraren eller av denne anlitad transportör, till och med den tidpunkt då hyresmaterielen är avbeställd och hämtad av endera uthyraren eller av denne anlitad transportör eller återlämnad av hyrestagaren till uthyrarens förråd.

5 Hyresberäkning

Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislistor som kan komma att justeras under hyresperioden. Angiven dagshyra utgör hyrespris per enhet och dag vid enskiftsdrift.

6 Andrahandsupplåtelse

Hyrestagare får varken hyra ut hyresmaterielen till annan eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta hyresavtal till annan.

7 Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används, förflyttning skall rapporteras till uthyraren och påföras hyreskontraktet.

Hyresmaterielen får icke användas eller utföras utanför Sverige utan särskilt skriftligt tillstånd. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats såvida inget annat skriftligen avtalats.

Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana förhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med uthyrarens och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för drift.

8 Tillsyn och vård

Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren.

Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför.

9 Skador och förlust

Under den tid som hyresmaterielen är i hyrestagarens besittning, dvs till dess uthyraren har kvitterat en retursedel, ansvarar hyrestagaren för förlust av hyresmaterielen och för skada på hyresmaterielen, dock inte för vad som kan anses utgöra normal förslitning. Ej återlämnade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

10 Reparationer

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren, eventuellt underhåll och reparation utanför landets gränser debiteras hyrestagaren. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande och beställning med rekvisition.

11 Följdskador och driftsavbrott

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

12 Försäkring

Wirensted Rental förmedlar en hyrförsäkring för att Du inte skall få problem vid en skadehändelse.
Försäkringen skyddar mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, inbrott och vattenskador eller andra plötsliga skadehändelser som Du inte har räknat med.
Vid stöld gäller att stöldtillfället kan preciseras samt att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt.

Polisrapport skall alltid begäras.

Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande.

Premie och självrisk:

När Du hyr maskiner och utrustning hos oss ingår försäkringen i hyresbeloppet. Självrisken är 0,05 basbelopp (Bb) om maskinens försäkringsvärde understiger 1 Bb, vid högre försäkringsvärde är självrisken 0,2 Bb.

Vid skada så gäller följande:

Kontakta oss omgående och gör en skriftlig skadeanmälan på enklaste sätt. När Du lämnar in skadeanmälan skall polisrapport (i tillämliga fall) bifogas. Hyra debiteras tills skadeanmälan inlämnats.

13 Betalningsvillkor

På hyresbeloppet tillkommer för vid faktureringstillfället enligt lag gällande mervärdesskatt. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet.

14 Kredit

Hyrestagare äger rätt att efter sedvanlig kreditprövning betala hyra mot faktura. Hyrestagare med stor inhyrning äger efter kreditprövning erhålla 30 dagars kredit. Hyrestagare med mindre inhyrning äger efter kreditprövning erhålla 10 dagars kredit. Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Uthyraren äger, när skäl föreligger, ompröva beviljad kredit. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 % per månad samt lagstadgad påminnelseavgift om f n 60 kronor. Uthyraren äger rätt att begära säkerhet när så bedöms erforderligt.

Inkommer ej betalning översänds ärendet till inkasso. Vidare uthyrning sker därefter endast mot kontant betalning.

15 Hävning

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.

16 Force Majeure

Som befriande ursäkt för underlåtenhet att fullgöra avtalet äger uthyraren och hyrestagaren gentemot varandra åberopa omständighet utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut eller annat av part inte vållat förhållande, som väsentligt inverkat på avtalets rätta fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

17 Tvist

Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

Särskilda villkor för vattenskoter

 • Hyrestagaren och förare av vattenskotern skall vara över 20 år och inneha förarbevis för vattenskoter. Legitimation/körkort medtages vid uthyrning, kreditkoll kommer att utföras varje gång.
 • Hyrestagaren har ansvaret för sig själv, passagerare och andra inblandade.
 • Skotern levereras till er fulltankad och skall lämnas tillbaka fulltankad. Väljer ni att inte tanka skotern tillkommer en fast avgift på 100 kr + 30 kr/l
 • Vi håller en deposition på 3-5000 kronor under tiden ni hyr, högre summa vid flerdagarsuthyrning.
 • Vattenskotern kan hämtas vattenvägen (Hästö) eller hämtas och lämnas med båttrailer (80km/h)
 • Full betalning samt depositionen skall vara oss tillhanda på uthyrningsdagen alt. betalas kontant på plats.
 • Vattenskotern är helförsäkrad, vid skador eller stöld under hyresperioden står hyrestagaren för självrisken enligt gällande försäkringsvillkor.
 • Självrisken är 10 000 kronor vid skada Vid stöld 20 000 kr. Vid mindre skador betalas inte depositionsavgiften tillbaka.

Information / Hyresvillkor

Minigrävare, kompaktlastare och skylift körs ut gratis inom Karlskrona tätort vid 2 dygnshyror eller mer, i övriga fall debiteras utkörning med 12 kr/km +moms enkel resa. (min 400 kr)

Drivmedel ingår ej i dygnshyran. Maskinerna lämnas ut fulltankade och skall återlämnas fulltankade, annars debiteras 24 kr/l + moms.

Maskiner skall återlämnas rengjorda (i det skick de utlämnades). Är de inte tillfredsställt rengjorda debiteras 400 kr för anläggningsmaskiner, lift & ställning och 200 kr för övriga, moms tillkommer.

Förbrukningsmateriel kan köpas till byggmaskinerna till förmånliga priser.

Dataskyddspolicy

Vi tar ansvar för att alla personuppgifter du lämnar till oss endast används inom företagets datasystem och hanteras i enlighet med GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen). Uppgifterna kommer användas i syfte att fullfölja våra åtaganden mot dig samt att ge vår bästa möjliga service.

§1. Uppgifter vi hanterar och syfte

Vi hanterar dessa typer av uppgifter:

— §1.1 Kontaktpersons namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

— §1.2 Ordrar/köp.

— §1.3 Fakturauppgifter och referensperson om tillämpbart.

§2. Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter för att begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är:

E-post: info@wirenstedt.com

Telefon: 076-10 30 800

§3 Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Våra kontaktuppgifter till dataskyddsombud för att begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är samma som ovanstående, punkt §2.

§4. Våra skyldigheter

Vi är alltid skyldiga och ansvariga att inom 48h (vardagar) tillhandahålla alla sorts uppgifter, anteckningar och information som respektive person och/eller företag begär. Likaså gäller borttagning av detsamma. Vi lämnar självklart aldrig ut uppgifter till tredje part eller till någon som ej verifierats vara tillika person för uppgifterna eller leverantör som behöver behandla exempelvis adress eller liknande. Vi har också skyldighet att rätta och uppdatera uppgifter om önskemål om detta sker. Även detta ska ske snarast, men senast inom 72h (vardagar). Om ni inte tycker vi fullföljer våra skyldigheter uppmanas ni till att kontakta tillsynsmyndighet om vi inte är överens. Ni har all rätt att få reda på hur vi har fått tag på uppgifterna om ni är osäkra, detta skall vi redovisa med tydlighet.

§5. Att dra tillbaka samtycket

Ni som kund eller samarbetspartner har alltid rätt att när som helst dra tillbaka ert samtycke för detta avtal. Om ni önskar göra detta skriver ni ett e-postmeddelande till oss där ni beskriver att ni önskar dra tillbaka ert samtycke. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.

§6. Rätten att bli glömd

Ni som kund eller samarbetspartner har alltid rätt att när som helst bli glömd. Om detta önskas skriver man ett e-postmeddelande till oss och berättar att man önskar bli glömd. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.

§7. Tidsfrist

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår policy. Detta samtyckesavtal gäller fram tills dess att man aktivt avslutar samtycket, eller om §5 och §6 aktiveras.

§8. Användarrätt

I denna paragraf beskriver vi vilka som har rätt att använda sig utav uppgifterna som anges i §1. De som är anställda hos oss har rätt att använda de uppgifter som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. De anställda har fått intern utbildning som beskrivs i §9.

§9. Användarsäkerhet

Personalen som hanterar personuppgifter utbildas internt och löpande i hantering av uppgifter. Detta för att den mänskliga faktorn skall vara absolut minimal. De tränas på att hantera uppgifter på ett varsamt sätt över tid och har kunskap i att kunna glömma kunders uppgifter i våra system.

§10. Teknisk säkerhet

Alla uppgifter som innehåller känsliga uppgifter lagras digitalt med krypterad säkerhet.

§11. Formulärdata

Formulär som skickas in via webbplatsen lagras digital och skickas via krypterad anslutning. Dessa uppgifter lagrar vi för att kunna hålla vår service på högsta nivå.

§12. Kundregister och ordrar

För att kunna erhålla högsta möjliga service och hantera orderfrågor, reklamationer eller liknande behåller vi uppgifter som detta tills dess att punkt §5 aktiveras.

§13. Underhåll

Vi uppdaterar och ser över vår policy frekvent, en gång i kvartalet, eller mer om det behövs, så att den alltid är aktuell och pålitlig.