Liftar & Ställningar

Byggställning Monzon Frame

Fasadställning av aluminium. Byggs lätt och enkelt ihop. Är 73 cm djup i grundutförande men kan breddas med 36…